Kontrola navodnjavanja

Autor: MARKO MEĐIMOREC

Mentor: STJEPKO MAČKOVIĆ

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: jurin.drago@gmail.com

Sklop omogućuje efikasnu kontrolu navodnjavanja i zalijevanja. Prilagodljiv je te se može uklopiti  u traženu situaciju.