KOMBINIRANA SALAMOREZNICA

Autor: MARIN BRATINČEVIĆ

Tvrtka: DALMATINSKI INOVATORI TESLA – DALMIT

e-mail: dalmit@dalmit.hr

internet stranica: www.dalmit.hr

Kombinirana salamoreznica objedinjuje automatski sve potrebne radnje pri rezanju, vaganju i pakiranju suhomesnatih proizvoda i sireva.

Nakon što se na upravljačkoj ploči sa pokazivačem upiše šifra proizvoda i naručena količina, započne rezanje, salamoreznica automatski zaustavlja narezivanje proizvoda kada je narezana zahtijevana količina. Ujedno izračunava cijenu narezanog proizvoda, te nju i sve ostale relevantne podatke ispisuje na samoljepljivu etiketu i prikazuje ih na pokazivaču.

CILJANA SKUPINA: proizvođači