KLAVIJATURA

Autor: DOMINIK DESPOT

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Klavijatura je upravljana pomoću Arduino UNO platforme, a radi na principu mjerenja kapacitivnosti tijela korisnika. Namijenjena je svim uzrastima korisnika, a pogodna je i za osobe sa slabijim psihomotoričkim sposobnostima. Posebnost inovacije leži u mjerenju kapacitivnosti bez senzora kapacitivnosti. Kućište klavijature ispisano je na 3D pisaču – (u izradi).