JEDNOKRATNI APLIKATOR ZA ČEPIĆE

Autor: JANKO BRATELJ

Država: Hrvatska

e-mail: j.bratelj.hr@gmail.com

Aplikator za rektalnu primjenu lijeka u obliku čepića (supozitoriji).

Čepić  (supozitoriji) se postavlja u otvor aplikatora te se nakon umetanja istisne, a aplikator baci.