Izrada Web Stranice – Trgovine

Autor: IVAN VRABAC

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

Web Stranica je izrađena pomoću HTML-a i CSS-a, a predstavlja napredan i efikasan kod. Modernog je izgleda i funkcionalnosti. Tematika web stranice je vojno područje koje se bazira na tipovima vozila i oružja.