Izrada sučelja za Samsung Galaxy Watch seriju satova

Autor: DOMINIK DESPOT

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

Izumom novih, energetski učinkovitih AMOLED zaslona, koji čuvaju električnu energiju time što samo dijelovi u bojama svijetle, za razliku od LED zaslona gdje je cijeli ekran osvijetljen, pojavljuje se potražnja za crnim sučeljima. Osim estetskih razloga, crna sučelja na AMOLED ekranima mogu uštedjeti čak do 80% više električne energije. Stoga sam izradio nekoliko AMOLED-kompatibilnih sučelja za Samsung Galaxy Watch seriju satova.