Istraživanje antibakterijskog konzervansa od hitina iz ljušture kozica

Autori: LAI CHENG TONG, HOI WENG CHENG, AO PAK HOU, KUOK CHON HOU

Tvrtka/Fakultet/Škola: PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU

Država: Kina

e-mail: lct031221@gmail.com

internet stranica: http://www.puiching.edu.mo/

U ovom se radu istražuje mogućnost korištenja hitina iz ljušture kozica za konzerviranje voća i mesa u cilju smanjenja upotrebe plastične ambalaže koja onečišćuje okoliš, kao i štetnog učinka kemijskih aditiva na ljudski organizam. Nakon niza eksperimenata, otkrili smo da hitin može zamijeniti postojeće konzervanse.