ISTOVREMENI PRIJEM I OTPREMA PROIZVODA NA TERMINALU OSIJEK

Autor: DARIO FLETKO

Tvrtka: INA-Industrija nafte d.d.

e-mail: Dario.Fletko@ina.hr

internet stranica: www.ina.hr

Na terminalu Osijek se nalaze 3 nadzemna spremnika u kojima se skladište proizvodi Eurodizel, Eurodizel B7 i Eurosuper 95. Lokacija radi prijem goriva željezničkim cisternama i otpremu proizvoda auto cisternama. Način rada prije inovacije je bio da se prilikom prijema goriva željezničkom cisternom ne vrši otprema autocisternama. Razlog je taj jer su cjevovodi koji služe za ulaz/izlaz goriva iz/u spremnik smješteni oko 70cm od dna spremnika. Prilikom ulaza goriva u spremnik na dnu dolazi do podizanja taloga koji narušava kvalitetu goriva koja bi se isporučivala. Napravljena je analiza kvalitete goriva u spremnicima prilikom prijema te je ustanovljeno da prilikom prijema goriva u spremnik dolazi do pada kvalitete goriva samo pri dnu spremnika. Nakon istoga pristupilo se pronalasku rješenja kako bi se otprema proizvoda iz spremnika mogla napraviti da se gorivo povlači sa najviše točke goriva u spremniku. Tada je pronađeno rješenje plivajućeg usisa odnosno cijevi koja se nalazi u spremniku te plovi u njemu zajedno sa trenutnom visinom goriva u spremniku. Nakon ugradnje plivajućeg usisa na lokaciji se vrši istovremeni prijem željezničke cisterne i otprema auto cisterni.

BROJ ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA: 46/19

FAZA RAZVOJA INOVACIJE: gotov proizvod

CILJANA SKUPINA: proizvođači