Ispravljač od napajanja od računala

Autor: Enio Končar

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Category:

Uređaj ima 3 pozitivna izlaza, jedan od 3,3V, jedan od 5V i jedan od 12V, a uz to ima i negativa izlaz od -12V i izlaz za nulu. Sve se uključuje i isključuje preko obične sklopke, koristi se  ventilator od napajanja da ga hladi u slučaju da se ne bi zagrijao, i sve je napravljeno i spojeno u napajanju za računalo od 450W.