IoT medicinska postaja

Autor: MATEJ STRIČAK

Mentor: DAMIR BOŠNJAK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Rad koristi mikroupravljačku platformu ARDUINO-UNO povezanu sa senzorima pulsa i otkucaja srca. Učenici mogu učiti programiranje mikroupravljača i njegovu praktičnu primjenu kao medicinske postaje. Povezujući mikroupravljačku platformu preko WiFi veze s internetom ostvarujemo IoT uređaj.