Interaktivni-drveni „VR4D SUVENIRI“

Autori: Nela Šakić i Zlatko Šakić

Tvrtka: 3Design Šanell/b>

Država: Hrvatska

e-mail: info@3designsanell.com

web: www.3designsanell.com

Suvenir  izrađen od drveta je interaktivno povezan sa mobilnom aplikacijom.

Aktivira se mobilna aplikacija specijalno isprogramirana da se koristi u paru sa određenim drvenim suvenirom.

Nakon čega se kamera mobilnog uređaja usmjeri prema drvenom suveniru, u tom trenutku se kao virtualna stvarnost pojavi 3d prikaz određenog objekta, znamenitosti ili turističke atrakcije povezane sa mjestom za koji je suvenir izrađen.

Dizajn, oblik i veličina kutije i drvenih kartica je šablonska, veličina bi bila uvijek ista. Mijenjali bi se samo natpisi, crteži i gravure na karticama, ovisno za koje turističko mjesto je suvenir izrađen.

Isto tako bi se za svako turističko mjesto posebno trebala izrađivati i mobilna aplikacija.

Unutar kutije se nalazi uputstvo i QR kod koji vodi na Google play platformu sa koje se besplatno preuzme aplikacija.