Inteligentno stanište insekata

Autor: LIN YOU LI, LIN YOU YI, LIN YOU TING

Tvrtka: Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Kutije za uzgoj insekata s kontrolom temperature i vlažnosti mogu birati različite načine rada prema različitim vrstama insekata, a također se mogu postaviti prema prilagođenim opcijama. Unutra se nalaze detektori temperature i vlage, ventilatori, svjetiljke (grijanje), hladnjaci (hlađenje) i raspršivači za ovlaživanje za kontrolu temperature i vlage. Kada je temperatura viša od zadane vrijednosti, hladnjak se uključuje da se ohladi; kada je temperatura niža od zadane vrijednosti, žaruljica se uključuje da se zagrije. Kada je vlažnost veća od postavljene vrijednosti, uključuje se ventilator kako bi se smanjila vlažnost; kada je vlažnost niža od zadane vrijednosti, raspršivač se uključuje za povećanje vlažnosti.