Inteligentni sustav za irigaciju uz primjenu kondenzata

Autori: U LOK IN, CHEONG HAO IAN, CHEONG HAO IAN

Tvrtka/Fakultet/Škola: Pui Va Middle School

Država: Kina

e-mail: 1910023535@qq.com

internet stranica: http://www.puiva.edu.mo/

Upotrebljavamo ispitivač tla za praćenje vlažnosti tla u stvarnom vremenu. Kada ispitivač otkrije da je vlažnost tla manja od zadane vrijednosti, šalje signal za aktivaciju pumpe koja prenosi kondenzat i služi za irigaciju.