Integrirani sustav za otkrivanje kvarova na rotoru kolektorskog motora na bazi EEMD algoritma

Autori: Un Man WONG, Ka Wai HUANG

Tvrtka/Fakultet/Škola: Lou Hau High School

Država: Makao, Kina

e-mail: garvie2017@gmail.com

Naš izum predstavlja rješenje za izbjegavanje katastrofalnih kvarova motora i odgovara na potrebe tržišta kao inovativan detektor međuzavojnih kratkih spojeva (ITSCF) koji se odlikuje visokom učinkovitošću, niskim troškovima i jednostavnom primjenom. Uređaj se sastoji od dva dijela: (1) EM generator koji energizira rotorski namot; (2) EM sonda s precizno pozicioniranom trakom  od neželjeznih metala u blizini ispitivanog rotorskog nameta koja detektira ITSCF putem mehaničkih vibracija.