Inovativno korištenje ovčje vune za dobivanje novih materijala koji apsorbiraju zvuk

Autori: BORLEA (MUREȘAN) Simona Ioana, TIUC Ancuţa Elena, NEMEȘ Ovidiu

Fakultet: Technical University of Cluj-Napoca

Država: Rumunjska

e-mail: euroinvent@yahoo.com

Cilj studije je dobivanje novih materijala s dobrim svojstvima apsorpcije zvuka korištenjem ovčje vune kao sirovine. Vrućim prešanjem vunenih vlakana dobiveno je sedam novih materijala (60 – 80 °C i 0,05 – 6 MPa), dok je postupkom hladnog prešanja dobiven jedan novi materijal. Rezultati su pokazali da se jednostavnim postupkom vrućeg prešanja vunene sirovine dobiva novi proizvod, koji se može prerađivati i jednostavno obrađivati. Novi materijali imaju vrlo dobra svojstva apsorpcije zvuka s koeficijentom apsorpcije zvuka većim od 0,7 u rasponu frekvencija 800 – 3150 Hz; ispitivanja su pokazala da ovčja vuna ostvaruje rezultate u pogledu apsorpcije zvuka koji su usporedivi s mineralnom vunom ili recikliranom poliuretanskom pjenom. Vruće prešani materijali imaju puno veću gustoću od materijala dobivenih hladnim prešanjem. Gustoća materijala koji se dobivaju vrućim prešanjem ovčje vune povećava se usporedo s povećanjem primijenjenog tlaka.