Inovativan proces uklanjanja nečistoća s tekstilija u procesu pranja

Autori: Tanja Pušić; Katia Grgić i Tihana Dekanić

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: tpusic@ttf.hr; katia.grgic@ttf.hr; tihana.dekanic@ttf.hr

web: https://www.ttf.unizg.hr/

Klasični postupci njege tekstilija su dugotrajni, iziskuju velike količine vode, kemikalija i energije, te se pokušavaju zamijeniti inovativnim postupcima koji su sigurniji, kvalitetniji, ekonomičniji i usklađeniji s ekološkim smjernicama.

Temeljni proces uklanjanja nečistoće s tekstilnog materijala tijekom pranja uključuje odvajanje neželjenog materijala iz kompleksne fibrilne strukture tekstilija i njegovo odvođenje u tekući medij uz minimalnu redepoziciju na tekstilu. Ekološki pristup i održivost procesa mokrih obrada tekstilnih materijala doprinose značaju i istraživanju kemijskih i mehaničkih utjecaja u ovim procesima. Čišćenje tekstilnih materijala moguće je unaprijediti preko KET (Key enabling technologies) tehnologija. Ultrazvučni postupak se ubraja u KET tehnologije, gdje kavitacija kroz pritisak na površinske i dubinske nečistoće, te prodor u pukotine, udubljenja i ostala mjesta na tekstilnom materijalu ima dobar potencijal u uklanjanju nečistoća. U inovaciju su uključena dva čimbenika Sinner-ovog kruga procesa pranja, kemijski potencijal sredstava za pranje iz prirode i hidrodinamički potencijal ultrazvuka u odnosu na konvencionalne tehnike i sredstva za pranje.