INICIJAL: M

Autor: MIHAELA DJELDIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

Category:

ILUMINACIJA

Motiv: INICIJAL  M

Materijal: LINOLEUM, TEMPERE I GLICERIN