INICIJAL: A

Autor: ANITA KOKIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

Category:

ILUMINACIJA

Motiv: INICIJAL

Materijal: LINOLEUM, TEMPERE I GLICERIN