Implementacija logike 2oo2 na blokadnom sustavu kompresora recirkulirajućeg plina, 376-K-001

Autori: IVO KORIĆ i MILAN CEBARA

Tvrtka: INA, d.d.

Država: Hrvatska

e-mail: ivo.koric@ina.hr; milan.cebara@ina.hr

Namjena ideje je povećanje raspoloživosti rada kompresora recirkulirajućeg plina 376-K-001, najbitnijeg stroja na postrojenju Hidrokreking na način da se poveća raspoloživost sustava zaštite kompresora od ulaska tekuće faze u kompresor. Kompresor u tu svrhu ima integrirani sustav zaštite 1oo1 putem mjerača 376-LT-033B, ali je u prošlosti pogrešna indikacija nivoa uzrokovala ispad iz rada kompresora recirkulirajućeg plina i posljedično cijelog postrojenja, a dodatno je kompresor bio dugo bez sustava zaštite dok nije nabavljeno novo mjerenje.

Ideja je da se postojeći mjerač nivoa 376-LT-033A koji ima samo nadzornu (DCS) svrhu zamijeni s odgovarajućim za sigurnosnu zaštitu (SIS) te da se oba implementiraju u logiku zaštite kompresora kao 2oo2 logika. U tom slučaju oba mjerača nivoa u isto vrijeme moraju detektirati visoki nivo da bi se logika obustave rada kompresora aktivirala.