IMPLANTAT IZRAĐEN PO MJERI OD BIORESORPTIVNIH MATERIJALA ZA UNUTARNJU FIKSACIJU PRIJELOMA DUGIH KOSTIJU

Autori: Florin MICULESCU, OtiliaElena ILIE, Mihnea Cosmin COSTOIU, Augustin SEMENESCU , Valeriu GHEORGHIȚĂ, Alexandru MARIN

Tvrtka/Fakultet/Škola: University POLITEHNICA Bucharest

Država: Rumunjska

e-mail: augustin.semenescu@upb.ro

web: www.upb.ro

Izum se odnosi na postupak dobivanja jedinstvenog, biorazgradivog, personaliziranog implantata za unutarnju fiksaciju dugih kostiju, s fizikalnim svojstvima koja se unaprijed određuju kontrolom određenih geometrijskih parametara za rupe na površini implantata.

Implantat udovoljava mehaničkim i biološkim zahtjevima regeneracije kostiju i otklanja potrebu za dodatnim naknadnim operativnim zahvatom te stoga predstavlja manje invazivnu metodu unutarnje fiksacije prijeloma dugih kostiju.

Tehnički problem koji se rješava ovim izumom odnosi se na upotrebu personaliziranog proizvoda za fiksaciju kostiju. Implantat je cilindričnog oblika, može se proizvoditi od polimerskih, keramičkih ili bioresorptivnih kompozitnih materijala, u jednokomponentnoj ili dvokomponentnoj izvedbi, dok se na površini implantata nalaze rupe različitih geometrijskih karakteristika i veličina te rupe za pričvršćivanje vijaka.