Husk mačji pijesak

Autori: P. Punnabutr, P.Jaratburanapan, N. Chedkhuntod

Fakultet: The prince royal’s college

Država: Tajland

e-mail: prccontact@prc.ac.th

web: www.prc.ac.th

Husk Cat’s Sand prirodni je pijesak za mačke proizveden od otpadaka rižinih ljuski kao glavnog sastojka. Sa svrhom ponovnog korištenja otpada od rižinih ljuski koji će se, ako se ne iskoristi, zbrinuti spaljivanjem što može uzrokovati onečišćenje zraka i napraviti jeftiniji prirodni pijesak za mačke iste kvalitete kao i drugi prirodni pijesak za mačke s tržišta