HowerBob

Autor: DARIJAN GAŠLJEVIĆ

Mentor: MLADEN VIDOVIĆ

Škola: Osnovna škola Luka, Zagreb

Hoverboard kojim preko žiroskopskog modula upravlja Arduino Nano. Balansirajući robot može dobivati električnu energiju iz baterija, ispravljača ili preko USB kabela.