Ho opla dječja igračka

Autor: IVICA MAJDAK

Tvrtka: COI d.o.o.

e-mail: coi.majdak@gmail.com

internet stranica: www.coi.hr

tel.: +385989050440

HO OPLA multifunkcionalna stolica dizajnirana je posebno za djecu između 3 i 8 godina. Napravljena je od drveta i u potpunosti sigurna za djecu.

Namijenjena je dječjim vrtićima, dječjim sobama i svim drugim ustanovama gdje borave djeca.

 Može se koristiti u više funkcija:

– sjedenje

– ljuljanje

– penjanje

– za guranje/vožnju,

– kao tunel…

Glavna prednost ove stolice je u to što nije samo stolica, već je djeci dano na biranje između višestrukih funkcija što će izabrati za svoju igru.

EU RCD 002876607

– INPEX – Pittsburgh, USA – srebro

– BIS – LONDON – UK – zlato

– INOVA – zlato i srebro