HIDROCENTRALA SA VENTURIJEVIM EFEKTOM

Autor: ZDRAVKO CRNJAC

e-mail: zcrnjac1@gmail.com

Kroz vakum komoru prolazi veći broj Venturijevih cijevi kod koji se na obodu nalazi veći broj otvora (ventila). Vakum komora je ispunjena vodom i spojena cjevovodom sa turbinom kroz koju protiče voda.  Umjesto Venturijevih  otvora može se postaviti mlaznica kao ejektor. Turbina sa generatorom se nalazi van brane i ne vidi se (ukopani su  u  kanal).

Brana se može zamaskirati da izgleda kao kamena gromada kroz koju protječe voda. Pogodna je za nacionalne parkove,  gradove itd.