Hibridni fotonaponski članak modificiran MXenesom

Autori: Poznyak A.I., Saranin D.S., Muratov D.S., Gostishchev P.A., Didenko S.I., Kuznetsov D.V., Di Carlo Aldo

Tvrtka: National University of Science and Technology «MISiS» (NUST «MISiS»)

Država: Ruska federacija

e-mail: gavrik.nl@misis.ru

Predmet izuma je tehnologija poluvodičkih fotonaponskih ćelija izrađenih od tankog filma. Hibridne tankoslojne fotonaponske ćelije s heterospojevima koji su modificirani međuslojevima MXenesa  –  Ti3C2Tx – projektirane su i razvijene za primjenu u vidljivom spektru sunčeve svjetlosti, kao i u blizini UV i IR područja. Hibridna tankoslojna fotonaponska ćelija proizvodi se na prozirnoj podlozi sekvencijalnim deponiranjem transparentnih provodnih elektroda (TCE) i slojeva koji upijaju svjetlost između slojeva poluvodiča p-tipa i n-tipa, s netransparentnom metalnom elektrodom na vrhu sa stražnje strane i fotoaktivnim slojem na bazi hibridnih perovskita, dok su sva sučelja heterospojeva i kontakti između metala i poluvodiča modificirani međuslojem od MXenesa.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *