GLAZBENA RUKAVICA

Autor: NAĐA KOPILOVIĆ

Mentor: BRANKO STANTIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA GUBEC“ TAVANKUT, R. Srbija

Category:

Glazbena rukavica pokrete ruke pretvara u glazbu. Potrebno je programirati micro:bit na način da pokretima ruke reproduciramo željenu pjesmu i rukavicu pretvorimo u glazbeni instrument.

Prvo je neophodno osmisliti i sašiti rukavicu. Osim tkanine od koje je izrađena rukavica, potreban je micro:bit i zvučnik povezan na njega. Oni se učvrste pomoću konca za rukavicu. Zadatak je programirati micro:bit na način da njegovi pomaci (pokret ruke) proizvode zvuk koji ćemo reproducirati preko zvučnika. Na taj način mi pokretima ruke proizvodimo zvuk.

Rukavica je programirana za rad u tri načina: prvi način – kada se pritisne tipka “A” na micro:bit-u, pokretima se proizvode note C, D, E i F, drugi način – kada se pritisne tipka “B”, proizvode se note C, D#, F i F# (note za uvod u pjesmu Deep Purplea “Smoke on the water”) i treći način – kada se rukavica protrese onda se reproducira pjesma “Razgranala grana jorgovana”. Naravno, micro:bit je moguće naknadno programirati i za druge potrebe.