Generiranje slučajnih brojeva pomoću biometrijskih senzora

Autor: ALI KHALID A ALANSARI

Tvrtka: DIRECTORATE OF EDUCATION AT MAKKAH REGION - Abdullah Bin Anis Intermediate School

Država: Saudijska Arabija

Kada trebate generirati slučajni broj koji se sastoji od nekoliko brojeva, poput brojeva koji se koriste u karticama za dopunu ili samo generiranih tajnih brojeva, poput onih koji se koriste u generiranim tajnim brojevima u internetskom bankarstvu, potrebna nam je matematička jednadžba koja generira te brojeve, te koja može otkriti ove brojeve u opasnosti od otkrivanja. Prikazana je matematička jednadžba koja generira te brojeve za rješavanje ovog problema.

Instaliramo elektroničke senzore s procesorom koji može očitati sve te senzore i generirati slučajni broj, pri čemu su korišteni temperaturni senzor, osjetnik vlažnosti, svjetlosni senzor i senzor barometrijskog tlaka. Ovo je istraživanje na mega328.

Svaki je senzor bio spojen na procesor paralelnim povezivanjem tako da je svaki senzor imao izravnu vezu s procesorom, što je procesoru olakšavalo paralelno očitavanje svih senzora, a zatim je procesor bio spojen na serijski priključak (USB) za slanje rezultata i prijenos na računalo kako bismo mogli bilježiti rezultate. Sljedeća slika prikazuje elektronički sklop koji je korišten u istraživanju.

Rezultati

Pretvaranjem svih brojeva koji su nadzirani u roku od 24 sata, slika prikazuje vrijednost svakog senzora tijekom tog razdoblja. U skladu s tim, matematički generirani brojevi i istovremeno generirani brojevi analizirani su matematičkom metodom putem računala.

Zaključak

Rezultati pokazuju kroz grafikone brojeva koji su rezultat računske metode i metode korištenja senzora da metoda generiranja brojeva sa senzorima uvijek povećava stopu složenosti od tradicionalne metode za iznos u rasponu od 23,56% do 14,56%, postotak koji čini procjenu broja mnogo kompliciranijom od matematičke metode.