FORUM

Autori: PETRA KRISTOFIĆ, NELA TOPIĆ HUCIKA i MIA ŠIMUNOVIĆ

Mentor: VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ Retkovec, Zagreb

Napravile smo maketu trga (foruma) na kojemu se nalazi hotel s terasom, banka, muzej i stanbene zgrade. Središte trga ukrašava fontana koja je u noćnim satima osvjetljena led diodama. Za izradu trga korišten je karton i balza. Jednstavan strujni krug čine 3 ledice serijski spojene na bateriju s prekidačem i otpornikom.