FoodSHare platforma

Autori: VUKAŠIN ORSIĆ i MLADEN RADIŠIĆ

Država: Hrvatska

e-mail: vukasin@foodscalehub.com

FoodSHare platforma povezuje donore hrane, primaoce donacija i volontere, sa ciljem smanjenja bacanja hrane. FoodSHare platforma nastoji da unapredi procese donacija viškova hrane i olakša distribuciju istih. FoodSHare platforma razvijena je kao deo projekta Ploutos, finansiranog u okviru programa EU Horizont 2020.

Donori hrane mogu da budu industrijski proizvođači hrane, poljoprivredna gazdinstva, distributeri, trgovinski lanci i druge kompanije koje proizvode, distribuiraju ili prodaju hranu. Izuzetak su pripadnici HoReCa sektora (hoteli, restorani, kafei) koji su prema zakonskom uređenju Republike Srbije isključeni kao mogući donori hrane. Primaoci donacija hrane mogu biti narodne kuhinje, banke hrane, fondacije i druge organizacije koje se bave humanitarnim radom. Ove organizacije će zatim doniranu hranu deliti članovima, lokalnoj zajednici i drugim ugroženim licima.

Nakon registracije na platformu, donori, primaoci i volonteri mogu ostvariti međusobnu komunikaciju. Donori mogu ponuditi donacije hrane, dok primaoci mogu videti aktuelne ponude hrane za koje čije preuzimanje se mogu prijaviti, dok volonteri mogu pružiti svoju podršku u svim aktivnostima. Svi registrovani korisnici dobijaće e-mail obaveštenja o novim ponudama hrane i drugim akcijama objavljenim posredstvom FoodSHare platforme. Sve trenutno aktivne donacije biće dostupne na stranici Donacije na platformi Foodshare. Donator zadržava pravo izbora kojem primaocu/primaocima će donacija biti dodeljena. U slučaju da donor eksplicitno ne naglasi svoj izbor primaoca, donacija će biti dodeljena na osnovu najbrže prijave.

FoodSHare platforma je potpuno besplatna za upotrebu. Svi korisnici se mogu registrovati na platformu bez ikakve naknade. Korisnici FoodSHare platforme se svojom registracijom ne obavezuju na učestalost i količine donacija, već platformu mogu da koriste kao potpuno besplatan alat za ponudu i potražnju donacija viškova hrane.