„FireBot“ ROBOT ZA GAŠENJE POŽARA

Autori: RIDVAN VEJZAGIĆ, VEDAD ŠARIĆ i ENSAR KOPIĆ

Mentori: MAJDA ČURTIĆ-HODŽIĆ, dipl. ing. el.

Škola: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Bosna i Hercegovina

„FireBot“ je robot koji se upravlja daljinski sa video prenosom. Koristi se u situacijama gdje je zgrada zahvaćena požarom strukturno nestabilna i nesiguran za ulazak čovjeka, vatrogasca. Također se može koristiti kao mjera suzbijanja požara prije dolaska vatrogasaca i kao vozilo za izviđanje terena.