FireBot – autonomni robotski nadzorni sustav za za prevenciju vatre, ranu detekciju i gašenje

Autor: JOSIP BALEN

Fakultet: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Država: Hrvatska

e-mail: josip.balen@ferit.hr