FINE SARDINE – pokretni prodajni objekt za ponudu plodova mora

Autor: ADI KARAS

e-mail: adi.karas@gmail.com

Objekt je mobilan i specijalno opremljen za serviranje obroka plodova mora. Poseban je po svom originalnom i prepoznatljivom dizajnu i jednako je pogodan i za turistički i urbani sektor.

Industrijsko vlasništvo: D20140048

Ciljana skupina: partneri