Evidencija zaposlenika, polaznika edukacija

Autor: BORIS MILIČEVIĆ

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

Namjena rada je evidencija zaposlenika i/ili polaznika edukacija kad zaposlenik i/ili polaznik edukacije ulazi u ustanovu (prostoriju). Sklop za evidenciju radi preko Arduino Uno mikroupravljača i pomoću RFID čitača očitava svaku ID karticu koju posjeduje pojedini zaposlenik/polaznik, te ispisuje podatke na LCD zaslonu i u Excel tablici i time je izvedena kontrola ulaza/izlaza s točnim vremenom.