ELEKTRONIČKA KOCKA

Autor: ANTONIO TUHTAN

Mentor: ZORAN CRNKOVIĆ, IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Category:

Inovacija je elektronička zamjena za igraču kocku društvenih igara. Kućište kocke printano je 3D printerom.