Električni paralizator za samoobranu

Autor: DOMINIK DESPOT

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

Električni paralizatori su nova vrsta oružja koji naglo rastu u popularnosti, radi svoje relativno sigurne uporabe. U Republici Hrvatskoj za posjedovanje električnog paralizatora nije potrebna dozvola niti prijava jer spadaju u D kategoriju oružja. Električni paralizatori koriste se za privremeno onesposobljavanje napadača strujnim udarom. Električni paralizator u mojoj izvedbi inkorporiran je u kožnu rukavicu, gdje je nakon uključenja osigurača spreman za korištenje. Za dizanje napona koristi flyback transformator koji diže napon s 3.6V na 20kV.