ELEKTRIČNI AVIONSKI MOTOR MT-5

Autor: MARKO MAHIN

Mentor: GORAN FRANELIĆ

Škola: OŠ ODRA, Zagreb

Category:

Električni avionski motor MT-5 sastoji se od 5 zasebnih elektromotornih turbina u jednom kućištu. Kod polijetanja koriste se svih 5 elektro motora, dok u fazi leta (cruising) unutarnja tri koriste se kao  generatori za punjenje baterija i tako produžuju vrijeme leta. Baterijski sklop je složen od tzv. Solid State baterija bez tekućine.