Ekstrakcija i karakterizacija nano-keratina iz konjskog kopita: potencijalni materijal za primjenu reciklirane plastike

Autori: Attila Kazemian, Amirali Mirabi, Parsa Mahmoudian Moghaddam, Naami Salehin, Seyyed Saber Mirhosseini

Tvrtka/Fakultet/Škola: Allameh Tabatabaei Junior High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Čini se da se količina plastike koja završava u toku otpada neprestano povećava. Trenutno se u zapadnoj Europi procjenjuje da raste 4% godišnje. To je zato što je plastika izuzetno koristan i svestran skup materijala. Pronašli su upotrebu u čitavom nizu proizvoda kao što su roba široke potrošnje, ambalaža, automobilska industrija i građevinarstvo. Način rješavanja smanjenja plastike u okolišu je izrada reciklirane plastike, čiji je jedan od glavnih problema nedostatak dovoljno čvrstoće. Široka kategorija netopljivih bjelančevina koje se povezuju kao intermedijarni filamenti (IF), citoskeletni element promjera 8–10 nm, nazivana je pojmom „keratin“. Osim što su glavni sastojak rožnog sloja kože čovjeka i životinja, keratini se nalaze i u egzoskeletnim materijalima kao što su rogovi, kopita, kosa, perje, vuna i nokti. Keratin iz kopita manje je istražen izvor za proizvodnju vrijednih proizvoda. U ovom izumu prikupljena je polietilenska plastika koja se može reciklirati, a za jačanje i otpornost na trošenje ove plastike korišten je nanoprah keratina od konjskog kopita. Rezultirajući keratinski nanoprah korišten je u recikliranoj plastici za povećanje čvrstoće i otpornosti na habanje zbog velike čvrstoće. Zatim je 20 g prikupljene plastike otopljeno prikladnom toplinom i otapalom te je dodano i oblikovano 0, 0,3, 0,5 i 1 g keratinskog nanopraha. Provedena su ispitivanja vlačne čvrstoće i trošenja kako bi se procijenila svojstva, a najbolja svojstva i rezultati dobiveni su za uzorak s 0,5 g keratinskog nanopraha.