EKSPERIMENTALNI POSTAV ZA REGULACIJU POLOŽAJA HIDRAULIČKOG CILINDRA PRIMJENOM LOGIČKIH VENTILA

Autor: DOMINIK SEMREN, univ. bacc. ing. mech.

Mentor: prof. dr. sc. Željko Šitum

Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

Izrađen je eksperimentalni postav za regulaciju položaja hidrauličkog cilindra korištenjem logičkih ventila. Posebnost logičkih, odnosno ugradbenih ventila u odnosu na druge vrste ventila je u njihovoj neosjetljivosti na nečistoće, malim propuštanjima fluida te malim dimenzijama, što omogućuje kreiranje kompleksnih sustava u ograničenom prostoru. Na eksperimentalnom postavu se može demonstrirati pozicioniranje hidrauličkog cilindra regulacijom protoka fluida u povratnom vodu sustava ili regulacijom protoka fluida u tlačnom vodu, što omogućuje usporedbu postignute točnosti pozicioniranja ovisno o tome koji se protok fluida regulira u sustavu.