EKO-INOVATIVNI BETON NA BAZI CEMENTA I RECIKLIRANOG OTPADNOG STAKLA I PET-a (POLIETILEN TEREFTALAT) ZA PRIMJENU U GRAĐEVINARSTVU “BESTiPET”

Autor: Ofelia-Cornelia CORBU, Henriette SZILAGY, Gabriel PIRGARIU

Tvrtka: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

Izum se odnosi na dobijanje NOVOG EKO INOVATIVNOG, ODRŽIVOG BETONA, na bazi cementa i recikliranog otpada u obliku umjetnog staklenog agregata i PET ljuskica (polietilen tereftalat), kao sirovine, koji uspješno zamjenjuju neobnovljive prirodne agregate. (otpad koji uključuje visoke troškove skladištenja i skladištenja). EKO-INOVATIVNI BETON izrađen je u okviru istraživačko-razvojno-inovacijskog projekta – “PROVJERE INOVACIJE” 266 CI / 2018 u cilju razvoja malih i srednjih poduzeća, gdje je tvrtka korisnik NEW NCR RECICLARE S.R.L. postaje konačni reciklator. Korisnik istraživanja čiji je glavni predmet djelatnosti: prikupljanje, oporaba otpada i proizvodnja betonskih proizvoda, dobio je Tehničko dopuštenje br. 001SC-02/635-2019 za alveolarne blokove u svrhu komercijalizacije.