Edukativni suvenir Drvena slagalica“GLAGOLJIČNO KOLO“

Autori: Nela Šakić i Zlatko Šakić

Tvrtka: 3Design Šanell/b>

Država: Hrvatska

e-mail: info@3designsanell.com

web: www.3designsanell.com

Edukativni suvenir drvena slagalica “Glagoljično kolo”inspiriran je kamenom rozetom iz grada Vrbnika na otoku Krku.  Po teoriji  znanstvenika Vasila Jončeva (19.st.) iz kruga podijeljenog na 8 dijelova moguće je izvesti sva slova glagoljične azbuke.

Naša drvena slagalica-“Glagoljično kolo” je  praktični primjer njegove teoriji, izrezane drvene dijelove slažemo u utore na podlozi i time stvaramo različita slova glagoljice.

Slagalica se sastoji od podloge na kojoj je ocrtan krug koji je podijeljen na 8 jednakih dijelova, krug i podjele na njemu su  utori dubine 3mm u koje se slažu drveni dijelovi (ima ih 21 kom) prema šabloni na ploči koja se umetne okomito u utor u podlogu.

Do sada nitko nije napravio ništa slično, teorija je jedno ali  mi smo otišli korak dalje, teoriju smo pretvorili u praktični edukativni suvenir i pomagalo u nastavi.

Izrađena je od drveta i obojana ekološkim bojama.

BROJ ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA: D20210057