Edukativni roboti – Micro:Bit

Autor: JAKOV REŠČIK

Mentor: ZORAN VUJKOVIĆ

Škola: OŠ “Kizur Ištvan“, Subotica, R. Srbija

Category:

Edukativni roboti omogućavaju da više učenika istovremeno programira robote.

U školi imamo 5 Mbotova koji se programitra tako što svaki učenik snima program direktno na robota. U međuvremenu ostali učenici ne mogu da testiraju svoje porgrame.

Pošto škola ima veći broj Micro:Bit kontrolera. Svaki kontroler se može isprogramirati da upravlja robotom.

Jednostavnom izmenom kontrolera iz robota program može da se testira i ne troši se vreme na programiranje robota.

Jedan učenik testira robota dok dugi programiraju svoje modularne kontrolere i zatim ih „ubadaju“ u robote. Tako da se ne gubi vreme dok se program prebacuje na robota.

Robote sam projektovao u Skechup-u i štampao na 3D štampaču.