ECO ENERGY

Autori: LARA GRLIĆ, GABRIEL KRŠIĆ i EMA STANKOSKI HRGOVIĆ

Mentori: SANJA PAVLOVIĆ ŠIJANOVIĆ i DAVOR ŠIJANOVIĆ

Škola: GIMNAZIJA VUKOVAR

Država: Hrvatska

e-mail: dsijanovic@gmail.com

Hidroenergija jedan je od najčešće korištenih obnovljivih izvora energije. Vjerojatno najstariji energetski izvor kojeg je čovjek koristio pri čemu je prva zabilježena uporaba u Grčkoj od prije 6000 godina, a ogledala se u sustavima navodnjavanja. Prva hidroelektrana u Hrvatskoj, HE Jaruga na rijeci Krki kod Šibenika, puštena je u pogon 1895., samo dva dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Nijagare.

Predstavljajući vodenicu želimo ukazati na važnost vode kao i na privilegij života uz rijeku Dunav, koja ima poseban značaj za život lokalne zajednice. Iako je snaga vode poznata još od davnina, nije dovoljno iskorištena. Danas je moguće izgraditi vodenice uz obalu rijeke koje ne moraju nužno biti hidroelektrane već mogu biti dostatne za kućanstva ili manja postrojenja. Naša vodenica sadrži mini generator koji pokreće snaga vode. Okretanjem rotora u generatoru stvara se magnetno polje, nastaje kinetička energija koja žično izlazi u vidu izmjenične struje. Izmjeničnu struju pretvaramo u istosmjernu te na izlaznim jedinicama dobivamo konstantnih 5V za daljnju uporabu uređaja na maketi ili primjerice za punjenje mobilnih uređaja.

Našom vodenicom upravljamo pomoću mikrokontrolera DASDUINO i mobilne aplikacije BLYNK IoT. Rad cjelokupnog sustava temelji se na vodenoj pumpi koja je putem releja spojena na solarni sustav a koji kontinuirano proizvodi 12 V čime je u potpunosti dostatan za njeno pokretanje dok DASDUINO ima odvojeni sustav napajanja od 3.3 V. DASDUINO  je mikrokontroler koji u sebi ima ugrađeni ESP 32 modul za bežično povezivanje na WI-FI mrežu. Spajanjem na Internet i povezivanjem s aplikacijom BLYNK IoT upravljamo radom vodenice.

Naša autentična vjetroelektrana koristi energiju vjetra koju pomoću generatora pretvara u izmjeničnu struju. Energija prolazeći kroz elektroničke sklopove pretvara izmjeničnu AC u istosmjernu DC struju te na izlaznoj jedinici USB održava konstantni napon od 5V. Koristi se za pokretanje ostalih uređaja na maketi.