e-Dnevnik Plus

Autor: KRISTIJAN ROSANDIĆ

Mentor: MARIO TRETINJAK

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

e-Dnevnik Plus je softversko proširenje za učenički, roditeljski i nastavnički e-Dnevnik, koji se koristi za praćenje školskih aktivnosti učenika. Pruža mnoge dodatne mogućnosti koje svakodnevno koristi preko 10.000 korisnika. Može se koristiti i posebna verzija proširenja namijenjena učenicima unutar škole, koja pruža brz i jednostavan pregled ocjena pomoću info-stupova. Više na: www.ednevnik.plus