DVORAC SA OBRAMBENIM KULAMA

Autor: KARLA PEKČEC

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

Građevina napravljena korištenjem materijala za recikliranje.