Dozirana mješavina za izradu žbuke

Autori: SIRBE G S, PANAITE S V, SANDU I, COPCEA D M, SANDU A V, SIRBE O L, SANDU I G, POP O

Tvrtka: OSA INOVATION PROD SRL

Država: Rumunjska

e-mail: euroinvent@yahoo.com

Sastav dozirane mješavina za izradu žbuke uključuje 250 dijelova po težini mješavine koja se sastoji od 10 % elektrofilterskog pepela dobivenog spaljivanjem ljuski suncokretovih sjemenki, 50 % portland-cementa i 40 % hidratiziranog vapna s vrijednošću finoće 6 – 10 %, što znači da se može prosijavati kroz sito s 4900 otvora/cm2, 90 dijelova po težini ekspandiranog perlita i 10 dijelova po težini dekstrina te se prije upotrebe miješa s vodom u omjeru od 300 dijelova po težini i tako se dobiva žbuka dimenzijske težine manje od 250 kg/m3, s koeficijentom toplinske vodljivosti manjim od 0,08 kcal/mh °C i mehaničkom otpornošću većom od 7 daN/cm2.