DODATAK HRANI NA BILJNOJ BAZI KORISTI SE ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE NOZEMOZE U PČELA

Autor: MEDERLE N; MORARIU S., DARABUS G, BOGDAN A; CRACIUN C;

Tvrtka: The Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Mihai I of Romania"

Država: ROMANIA

e-mail: narcisamederle@usab-tm.ro

web: https://www.usab-tm.ro/

Izum se odnosi na dodatak hrani biljnog podrijetla za prevenciju i suzbijanje nozemoze kod pčela. Prema izumu, dodatak se sastoji od 50% šećernog sirupa i 50% infuza od 33,33% koprive i kamilice, odnosno 8,33% majčine dušice, gospine trave i metvice.