DOBIVANJE FILMOVA KADMIJ-SUFIDA KEMIJSKIM TALOŠENJEM

Autor: DARII KUZMINSKYI

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Rad se fokusira na ekološki prihvatljivu proizvodnju kadmijevog sulfidnog filma pomoću kemijskog taloženja. Supstrati su uronjeni u dvije reakcijske smjese, što je rezultiralo poluvodičkim CdS filmovima s potvrđenim svojstvima. Filmovi se analiziraju rendgenskom difraktometrijom, optičkom spektroskopijom i gravimetrijskom metodom.