DIZAJN NAMJEŠTAJA

Autori: 7. RAZRED, JAKOV TOPIĆ, NICO JURLEKA, IVONA KUČIŠ, PAULA KREŠEVLJAK, ANA PERIBONIO, ERIKA ERJAVEC, ANA BODROŽIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

GEOMETRIJSKI OBLICI KAO POLAZIŠTE ZA OBLIKOVANJE NAMJEŠTAJA

TEHNIKA:  LJEPENKA, KAŠIRANI PAPIR ILI PAPIR-MAŠE, TEMPERE