DIRECIONI MIKROFON

Autori: IVA ŽIVKOVIĆ i TAMARA PETROVIĆ

Mentori: RADIŠA JOVANOVIĆ i VERA KOSTIĆ

Škola: OŠ „1. MAJ“, Niš, R. Srbija

Category:

Direkcioni mikrofn koriste stručnjaci za snimanje u prirodi i posmatrači ptica, su opremljeni svojevrsnim paraboličkim reflektorom. Ovaj uređaj prima skoro paralelni zrak zvučnog talasa čime se smanjuje ugao mikrofona. Ovo isto se se može postići na potpuno drugačii način, o čemu se govori u ovom članku.

Direkcioni mikrofon može biti konstruisam na nekoliko načina. Najčešći slučaj je kada je transduktor opremljen mehaničkim pomoćnim delom koji funkcioniše kao neka vrsta akustičkog sočiva. Ovim se postiže znatno pojačanje uskog zvučnog zraka u liniji sa osom mikrofona a obično ima oblik paraboličkog reflektora.

Ugao pri kome zvuk pada može biti sužen i na drugačiji način. U ovom slučaju, zvuci koji su u liniji sa osom mikrofona se ne pojačavaju već se oni koji su pod nekim uglom u odnosu na ovu liniju ublažuju proprcionalno veličini ugla kako bi se postigao isti efekat. U ovom slučaju se naravno zvuci koji su u liniji moraju pojačati elektronskim putem, tj. pomoć u pojačivača.

Ključne reči: mikrofon, zvuk, priroda, slušalice, kondezator, otpornici, integralna kola, alkalne baterije, poluprovodnici.