Detonator na daljinski

Autor: IVAN VRABAC

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: ivekvrabac@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Prototip detonatora koristi LC126-RM-50 RF modul, 433MHz daljinski, jednu RGB diodu, jednu LED diodu, LCD zaslon te mikroupravljač Croduino. Pritiskom na jednu tipku, aktivira se bomba, a pritiskom na drugu tipku se deaktivira. Prototip je koristan za minska polja, rušenje zgrada te mnoge druge destruktivne potrebe. Može se reći da je povoljan za masivnu proizvodnju te koristan u industrijske svrhe. Također, može se koristiti i u zabavne svrhe poput aktiviranja vatrometa sa sigurne udaljenosti.